Bowlers : I Sharma, PP Ojha, Harmeet Singh, A Mishra, J Theron, MS Gony, Akash Bhandari, DW Steyn

Batsmen : S Dhawan, DB Ravi Teja, AS Yadav, S Sohal, Abhinav Kumar, Bharat Chipli, Ishank Jaggi, Jaydev Shah

All rounders : JP Duminy, I Malhotra, AA Reddy, CL White, Anand Rajan, Daniel Christian, Ankit Sharma


Wicketkeepers : Kumar Sangakkara